¬Ý
¬Ý
Op deze pagina zijn binnenkort al onze producten te vinden die ontwikkeld zijn ter ’Ä®bevordering van kennis en inzicht over destructieve processen. Verschillende ’Ä®instrumenten kunnen naar behoefte ingezet worden voor ’Äúeen bijdrage aan een ’Ä®blijvend gezonde werkomgeving in forensisch psychiatrische inrichtingen.’Äù’Ä®’Ä®Voor het downloaden van de flyer over het XXP-project, (klik op de afbeelding hiernaast).’Ä®’Ä®Een korte speelfilm met educatieve doeleinden is te bekijken met de volgende ’Ä®inloggegevens:’Ä®’Ä®Educatieve film Verborgen Verbindingen: https://vimeo.com/174523752’Ä®wachtwoord: XXP2016’Ä®’Ä®In 20 minuten wordt op een herkenbare manier voorbeelden gegeven van destructieve processen die plaatsvinden binnen een team van een gesloten inrichting (PPC). Verschillende processen spelen zich af tussen justitiabelen, medewerkers en hun leidinggevende die ook weerslag hebben op hun omgeving.’Ä®NB: De personen in de film zijn acteurs en zijn niet persoonlijk gerelateerd aan DJI.’Ä®’Ä®Binnenkort hopen wij de volgende producten te kunnen delen op deze website:’Ä®’Ä®Een blended-learning lespakket: een combinatie van twee trainingen en een interactieve ’Ä®e-learning (beschikbaar vanaf juni 2018).’Ä®’Ä®Een reader ’ÄòParallelprocessen, Wat hier gebeurt, gebeurt ook daar.’Äô’Ä®Aan de hand van een casus waarin een parallelproces zichtbaar wordt tussen de patient en het team, komen de gevolgen voor het team aan het licht. Aan de hand van theorie wordt de casus geanalyseerd. Tussendoor staan vragen om actief aan de slag te gaan met het begrijpen, herkennen en toepassen van de theorie.’Ä®’Ä®Workshops voor executief personeel en leidinggevenden.https://vimeo.com/174523752shapeimage_1_link_0
Producten
   Wat is een parallelproces? Oorzaken Interventies Over Contact Producten Home/welkom parallelprocessen XXP-project parallelprocessen@gmail com .
..
¬Ý