De inhoud van deze website is een product van het XXP-project: een initiatief van het PPC in Justitieel Complex Zaanstad. XXP is een afkorting van het expliciteren van de expertise over het reduceren van parallelprocessen en is bedoeld voor alle medewerkers die werken in een gesloten setting en een gedwongen kader. XXP heeft als doel parallelprocessen te herkennen en daar waar mogelijk te reduceren.

Alle mensen die betrokken zijn geweest bij het XXP-project, hebben deze visie hoog in het vaandel staan. Door medewerkers uit alle lagen van gesloten inrichtingen bewust te laten worden van parallelprocessen en de communicatie hierover te stimuleren, hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan een blijvend gezonde werkomgeving in forensisch psychiatrische inrichtingen.
Over XXP-project
   Wat is een parallelproces? Oorzaken Interventies Over Contact Producten Home/welkom parallelprocessen XXP-project parallelprocessen@gmail com .