Tegenoverdracht is de reactie op de overdracht van een ander. Je gaat dan mee in de emotie van de ander en hierdoor kun je een ongewenste rol toebedeeld krijgen. Bijvoorbeeld als je vader vroeger agressief en autoritair was en je collega stelt zich ook zo op, dan is het mogelijk dat je in je collega je vader herkent. Het is dan mogelijk dat je, wanneer je niet bewust bent van dit proces, reageert zoals je vroeger deed toen je je bijvoorbeeld bedreigd voelde. Wanneer je bewust bent van het overdrachtspatroon, kun je hierop inspelen. Alertheid op 'wat hier en nu speelt, past dat bij onze relatie, of hoort het bij toen en daar...' is van essentieel belang in het werken in de hulpverlening.

Een begrip dat dichtbij tegenoverdracht ligt is het begrip
projectie. Bij projectie worden niet gewenste eigenschappen, verwachtingen, gevoelens of denkbeelden aan anderen toegeschreven die hij niet bezit. Wanneer de geprojecteerde ook het gedrag gaat vertonen wat op hem wordt geprojecteerd, kan een parallelproces ontstaan.


Projectieve identificatie is ook een mechanisme dat bij kan dragen aan het ontstaan van een parallelproces. Vrienden en partners, de mensen om ons heen, worden mede gekozen omdat ze eigenschappen bezitten die wij onszelf niet toestaan. Daarmee vertegenwoordigt iemand datgene wat we van onszelf onbewust niet mogen. Dat wordt ook wel onze schaduw genoemd.

We kiezen deze verborgen weg om in contact te komen met dat niet toegestane deel om ons ermee te identificeren: projectieve identificatie.

De onderliggende hoop bij het onbewuste proces van iemand die projecteert, is dat hij via het gedrag van de ander ervaart en leert kennen wat hij zichzelf niet kan/mag veroorloven. Hij probeert het interne conflict tussen zijn toegestane deel en zijn niet toegestane deel op te lossen door het tot een interpersoonlijk conflict te maken.

Bovenstaande komt ook in de relatie tussen hulpverlener en patient voor en ook in de
samenwerking met collega s.
Oorzaken parallelprocessen (vervolg)
   Wat is een parallelproces? Oorzaken Interventies Over Contact Producten Home/welkom parallelprocessen XXP-project parallelprocessen@gmail com . voorgaande pagina
,
..