Interventies kunnen plaatsvinden op individueel niveau, teamniveau en managementniveau.

Interventies op parallelprocessen hebben tot doel het realiseren van open communicatie en bewustwording van de interactiepatronen op de afdeling.
Interventies
   Wat is een parallelproces? Oorzaken Interventies Over Contact Producten Home/welkom parallelprocessen XXP-project parallelprocessen@gmail com .
Intervisie biedt het team de mogelijkheid te reflecteren op het handelen, in het bijzonder op de persoonlijke achtergronden waaruit men handelt. Het doel van intervisie is het bewustmaken van de professionele rol van medewerkers in een situatie. De intervisie ten aanzien van parallelprocessen heeft als functie de parallelprocessen te herkennen en hier mee om kunt gaan.
Multidisciplinair overleg en teamoverleg waarin de dynamiek van de patienten worden besproken in samenhang met de dynamiek binnen het team.
Situationeel leiderschap door leidinggevenden en behandelaar waardoor ze laten zien er te zijn voor het team. Bijvoorbeeld: Met leiders samen concretiseren waar de focus ligt, welke verwachtingen ambitieus en haalbaar zijn en consequenties formuleren. Het team ondersteunen bij het snel bespreken van problemen en conflicten in de samenwerking en ze stimuleren in transparantie en openheid.
*

*
**

*
..
Individueel niveau
Teamniveau en managementniveau
Supervisie kan reflecterend vermogen verhogen, zodat bijvoorbeeld (tegen)overdracht of persoonlijke overtuigingen makkelijker herkend worden.
Deskundigheidsbevordering voor (nieuwe) medewerkers: instructies over wat parallelprocessen inhouden, hoe ze te herkennen en te reduceren.